icon empresa3

Jasper Tradint, S.L.

Tel. +34 937 41 17 30
La empresa - ¿Dónde estamos?

icon catalog

Catálogos online

Catálogos por Marcas
Tarifas

icon orders

Pedidos

ventas@jaspertradint.com
Formulario e información para realizar pedidos

1. Avís i información legal

 El present Avís Legal regula l'ús del servei de la pàgina Web www.jaspertradint.com propietat de JASPER TRADINT, SL amb domicili social C/Repuntadora, 45, 08302, Mataró (Barcelona) amb CIF B62276019 i que posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d'usuari de la Web (d'ara endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privadesa des del moment mateix que l'Usuari accedeix a la Web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la Web, ja que el contingut de la Web pot sofrir modificacions.

2. Objecte

La present Web, propietat de JASPER TRADINT, SL, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, JASPER TRADINT, SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web.

3. Condicions d'accés a la web

 3.1 Caràcter d’utilització de la web

La Web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre JASPER TRADINT, SL i els seus clients o interessats a través d'Internet, no obstant això, a través de la pàgina Web de JASPER TRADINT, SL no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç

L'usuari disposa d'una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot caso l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. Ús de la pàgina web

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol i altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que JASPER TRADINT, SL posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa JASPER TRADINT, SL pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina Web i d'aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la Web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la pàgina Web estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició de l'Usuari per JASPER TRADINT, SL com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera JASPER TRADINT, SL posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats.

4.1 Ús del codi Font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la pàgina Web estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts de la pàgina web

Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició de l'Usuari per JASPER TRADINT, SL com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera JASPER TRADINT, SL posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic.

L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

6. Links

La Web “www.jaspertradint.com’’ podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.

La pàgina Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. Protecció de dades

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, JASPER TRADINT, SL informa a l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercitar, d'acord amb l'establert en aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a JASPER TRADINT, SL amb domicili en C/Repuntadora, 45, 08302, Mataró (Barcelona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

JASPER TRADINT, SL pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l'empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i de destruir-los, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

8. Cookies

JASPER TRADINT, SL pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines Web.

Les cookies que utilitza JASPER TRADINT, SL en la Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'Usuari.

Aquestes cookies, s'utilitzen per JASPER TRADINT, SL amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s'utilitzen a l'efecte d'elaboració d'estadístiques de JASPER TRADINT, SL per oferir a l'Usuari la possibilitat de personalitzar el Lloc Web d'acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-ho en cada visita al mateix.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina Web són propietat de JASPER TRADINT, SL o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la pàgina Web atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de JASPER TRADINT, SL o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present Web.

10 . Publicitat

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

JASPER TRADINT, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que JASPER TRADINT, SL pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

11.1 Responsabilitat en l’accés al portal

JASPER TRADINT, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2 Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L'accés a la Web no implica l'obligació per part de JASPER TRADINT, SL de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

JASPER TRADINT, SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3 Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d'accés a la pàgina Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, JASPER TRADINT, SL no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

12 . legislació aplicable

La present política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina Web, l'Usuari i JASPER TRADINT, SL acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de Julio de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

EMPRESA: JASPER TRADINT, SL
CIF: B62276019
Domicilio C/Repuntadora, 45, 08302, Mataró (Barcelona)
Web: www.jaspertradint.com

 

1. ¿De qué tipo son las cookies que se utilizan en vuestra web?

Tipos de cookies según la entidad que las gestione: Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:

  • Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
  • Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.

Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:

  • Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos).
  • Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Tipos de cookies según su finalidad Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre:

  • Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
  • Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
  • Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
  • Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios
  • Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

2. ¿Con qué finalidad se utilizan?

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………

3. ¿Puede el usuario gestionar sus preferencias? ¿O revocar el consentimiento? ¿Cómo?

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………

 

 

En cumplimiento de los Artículos 5 y 6 establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento 1720/2007 de 21 de Diciembre, le informamos que, al introducir sus datos personales en esta página web quedarán incorporados en un fichero propiedad de JASPER TRADINT, SL con el fin de prestarle los servicios solicitados.

Los datos obtenidos son los pertinentes para la finalidad por la que se han recabado y cumplen con la normativa vigente de protección de datos garantizando las medidas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los mismos. Estos datos podrán ser utilizados para enviarle información de nuestros productos y servicios. Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos ante:

Nombre: JASPER TRADINT, SL
Dirección de la oficina de Acceso: C/Repuntadora, 45
CP: 08302
Población: Mataró
Provincia: Barcelona
CIF: B62276019
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Además, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, le informa que: www.jaspertradint.com es una página web que tiene como objetivo establecer un canal de información, comunicación y servicios entre JASPER TRADINT, SL y sus clientes y empleados a través de Internet.

Horario

Nuestro horario de apertura es de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30